lady wood

Media Społecznościowe

Media Społecznościowe

Title Image

Projektowanie przedmiotów

Idea:

W dobie „rzeczozmęczenia” staramy się projektować przedmioty, które znikają w harmonii wnętrza i jedynie w dyskretny sposób domagają się uwagi. W każdym projekcie staramy się zachować tę charakterystyczną równowagę między geometrią, a biomorfizmem. To ma być cicha i zmysłowa ucieczka przez przedmiot od współczesnego życia.

Oferta:

Podejmujemy się realizacji projektów zarówno dla przemysłu jak i lokalnych zakładów oraz rzemieślników.

Zakres projektowy obejmuje:

przedmioty dekoracyjne

przedmioty użytkowe

Etapy projektu:
1. Specyfikacja projektowa

Stanowi wstęp do projektu, sporządzona zostaje na podstawie briefu lub bezpośrednich ustaleń w formie listy wymagań, jakie ma spełnić produkt. Specyfikacja pozwala doprecyzować priorytety, możliwości techniczne i finansowe.

2. Projekt koncepcyjny

Obejmuje generowanie pomysłów i rozwiązań oraz ich selekcję. Polega na dostarczeniu Państwu trzech propozycji w postaci szkiców koncepcyjnych, modeli roboczych płaskich lub przestrzennych, bądź modeli cyfrowych.

3. Projekt szczegółowy

Polega na określeniu kształtu projektowanego przedmiotu, jego wielkości, możliwych układów funkcjonalnych, sposobów użytkowania. Etap ten realizujemy tworząc model 3D, dokumentację wzorniczą oraz fotorealistyczną wizualizację. Wizualizacja jest szczególnie pomocna na etapie projektowym, gdyż jeszcze przed etapem produkcji mamy możliwość oceny i ewentualnej korekty cech wizualnych. Pozwala także przedstawić najciekawsze zostawienia materiałowe i kolorystyczne bez konieczności prototypowania.

Opcje:

modelowanie 3D

korekty modelów 3D

wizualizacja przedmiotu – studyjna (na białym tle)

pół-aranżacja

animacja 3D

4. Projekt inżynierski

Obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zawierające szczegóły konstrukcyjne i technologiczne.

5. Prototyp i współpraca realizacyjna

Etap realizowany przez jednostkę zleceniodawcy lub na zamówienie zleceniodawcy. Obejmuje wykonanie prototypów do badań użytkowych i rynkowych oraz pierwszych egzemplarzy serii produkcyjnej lub ewentualne wykonanie mastermodelu, czyli wzorca kształtu. Przy tej formie współpracy sprawujemy nadzór autorski polegający głownie na dbałości o zachowanie istotnych wartości nadanych w projekcie wzorniczym oraz – w miarę potrzeby – wykonywaniu korekt, które mogą okazać się niezbędne przy realizacji projektu.

lady wood

Przedmiot, który w dyskretny sposób zaspokaja różnorodne potrzeby współczesnego życia.

Geometria 0
Biomorfizm 0