lady wood

Media Społecznościowe

Media Społecznościowe

Title Image

Audyt wzorniczy

Idea:

Audyt wzorniczy to analiza firmy i jej otoczenia biznesowego mająca na celu zbadanie potencjału wzorniczego przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów do zmian oraz usprawnień wewnętrznych. Pozwala dostrzec nowe szanse i potencjalne zagrożenia w otoczeniu biznesowym firmy.

Oferta:

Najlepszym narzędziem zwiększenia konkurencyjności jest wzornictwo, dlatego realizujemy audyty projektowe dla firm, które mają na celu wyznaczenie strategii firmy w oparciu o design poprzez dobrze zaprojektowane produkty, usługi i komunikację wizualną. Pokazujemy techniki stosowania myślenia projektowego jako usystematyzowanego podejścia do procesu innowacji.

Zakres audytu:

analiza oferty produktowej

analiza modelu biznesowego prezentowanego przez firmę

analiza w zakresie struktury organizacyjnej

analiza w zakresie procesów komunikacji

analiza firmy w zakresie prowadzonej strategii marketingowej

analiza w zakresie technologii produkcji

analiza w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów, konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych

analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem

lady wood

Przyjrzymy się twojej firmie i jej otoczeniu, by poprzez design i innowacje określić kierunek wzrostu pośród innych.

Design rynkowy 0
Development 0